laatste reactie (207)
 
plaats een reactie
 
 
Booker

15 jan 2021 20:24

____________ ______ __ _____ ______ ________ ___ ________
__________.

_________ __________ ______ ________ _ ________________ _________ ___ _____ _______.


__________ ________ _____________ ______________ _______ 1win ______
__ _____ , _______ _______ _______
_____ ________.

______ ____ ___________ _ _________ _________, _______
_________ _ _________________ casino.


______________ _____ _ ___ ________ _____, _______ __________ online-casino
.

_____ ___ ________, __ ________
____________ _____ ________.

_______ ____________ ___ ________,
_______ ______ _______ _______ _ _______ __ _____ ______.


____________ _____ ____ __ ____________, _____ _______ ___________ ____________.________ _____ ______ _________ __________ ____________ _______
_ __________ _____ ___ ___________ __ __________
_________ _____.


_________ _ ____ __________ ______

______ ________ __________ _____________ _
___________ _____________ _________.___ ___ _____?

___ ____ _____________ ___________
_____, _______ _______ _____ ____________ _ _______ _________,
_ __________ ________ ______ _____ ____
_____ _ __ _____.

_____ _____ ____________ _____
___________ _________, ______ ___
___ ____ ____ __________ ___________, _______ ____________ _____ ____ ________, ___ _____________
_________ ____________ ____ _ ____________ ______ ______.


__________ __________ ___________, _______ _
______ ______ _____ _______________ ______.


_____ _______ __ ___________ _________
_____, ___________, ______________ ___________ ________.


______ _____ _______ _____ __________ _____ ______ _____ ________, _________ ___________ __
__ _________.

___ ____ 1win __________ ________ ___ ____
_________ ____.

__________ _____ ____
______ _ ____________ ______, _________ ____ ___________.__ _________ ___ ______________ _____________
__________ _______________.


___ _____________ ________ _____ ______ _____ __________ _____________, ________ _________ _________ ___________ ______
________.


______ ___ _________ __ ____________ https://www.blackhatway.com/index.php?action=profile;u=507543

Online ______ ___________ ________,
_______ ________ ______ ______.______ __ ___________ ________ ________ _ _____
___________ _________ _ ____________ _____ _____________ ______.


_________ ______ __________
________ ___________ ___ _____ __________ ________.


____ ______, _____ __________ ______ ______________, ____________ __ _______.


__________ ______ _ _______________ _______ ________, _______ __ _______ ________ _____________ ________, ____________ _______ ______.


__ ____________ __ ______ ________ _________ _____
_____.

___________ ______ ___________ _____ __ _____ ___
_________ __ ___________ _____ _ _______ _______
(_________ cazino __________ ____ ___________ _________ _ _____________ _________, _______ _____ _____ _______ _______ _______).___ _____ _____ ___________ ______ ______?


__ ______ _______ ____-__ __ _____ ________ __________________ __ _______ ________, _______ _______ ______ _
_________ ____.

___ ___________ ___________ _____ ____________ ______ _______ ________ _ ___
___ _____________, _____ __ _____ _________ __ ____ _____.


__________ _________ __ ____________ _______ __ __________.


______ ______ ____ _____ ________, _______ ________ _____ ___________ _ _____ _________ _____._____ __ ___________

______ __________ _ ___ ______________ ___ ________, _______ ____________ _ on-line-______ 1___ ___________ _________ 1win ______

___ __________ ________
_________ _____ ______________, ________ _______________ ________ ______
________.

__________, ___ ______ ________ _____ ____________ (_____________, _______ _________ ________ ________ _ ______) ___________ ________ ___ _________.


________ _______ _____
____ _ _____ _____________ ______,
__ ______ _______ ________ ____ _____________ _________ __________, _______ ___
__________ ______.

_____________, ___ _______ ________ _______ ______ _____________ ______ _
_______ __________ __ online-_________.______ ___ ___-_______

______ _____ ___________ _________ ___ _______, _______ _________ ________ ______ ______ _ __________ _ _____ _______ ________
_____.

_______ _____ ______-______
___________ _ VIP-______________ _ _____ ______ __ __ _____________ _ _________ ______________, _______ __ ____ _____________ ______________ _______ _________________ ______.


___ ______ ___ ____________,
_________ ____ ______________ ________ online-_________ http://cgi.bekkoame.ne.jp/cgi-bin/user/u31943/chitose/bbs2/aska.cgi/aska.cgi .


___ ___-________ ___________ ______-cazino
_______ ____________ ____________ _____.


_____ _____ ____ __________ ________ _______ _________, ____________ _____ ________________ ______________ ______
_________.
Bekijk alle reacties
 
Naam *  
E-mailadres *    
Reactie *  
* verplicht veld
 
       

juni 2007

Headlines

Spotlights

Interactive

Leisure

Women's Business

More SEN

 
Tekst: Guldane Doymaz Opwarming van de aarde De zomer gaat officieel pas 21 juni in maar dit jaar beleefden we voor ons gevoel al in maart de zomer. De zon scheen wekenlang en de temperaturen bereikten zomerse hoogten. We zeggen het nog maar een keer: de aarde wordt warmer. Hoe blij zon en warmte mensen ook maakt, toch is het maar de vraag of we met de opwarming van de aarde blij moeten zijn. Want de gevolgen zijn aanhoudende droogte, uitsterving van plant- en diersoorten, ziektes, bosbranden en overstromingen. Er vinden grote veranderingen in de wereld plaats en volgens sceptici is de klimaatsverandering het grootste probleem. Opwarming van de aarde is een dreiging voor ons voortbestaan. De drie opeenvolgende klimaatrapporten van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) van de afgelopen maanden bevestigen dat nog eens. In het eerste rapport (februari 2007) staat dat de mens de oorzaak is van de veranderde klimaatomstandigheden. In april 2007 verschijnt hierop een vervolg, waarin wordt aangedrongen op beleid om de gevolgen van de klimaatverandering te lijf te gaan. Gelukkig wordt ook iets positiefs meegedeeld, namelijk dat bij een temperatuurstijging van twee graden Celsius nog geen grote gevaarlijke effecten optreden. Wel gaan door extreme weersveranderingen schadelijke gevolgen toenemen, zoals overstromingen en stormschade; wordt 20-30% van plant- en diersoorten met uitsterven bedreigd als gevolg van de opwarming van de aarde. Landen rond de Middellandse Zee zullen geteisterd worden door ernstige hittegolven en met een toename van bosbranden te maken krijgen. In Europa zullen overstromingen plaatsvinden door de stijgende zeespiegel en het smelten van de sneeuw. In het derde rapport dat begin mei gepresenteerd is, wordt gepleit voor maatregelen om uitstoot van broeikasgassen te reduceren. Volgens het rapport hebben we 50% kans om de opwarming van de aarde tot 2 graden Celsius te beperken indien we in 2050 een halvering van de uitstoot van broeikasgassen hebben gerealiseerd. De vooruitzichten voor Nederland zien er net zo somber uit als voor de rest van de wereld. Zo bestaat de kans dat een kwart van de bevolking jaarlijks met overstromingen te maken krijgt. Dit kan alleen voorkomen worden door investeringen in dijken en polders. Niets doen zal uiteindelijk meer kosten met zich meebrengen dan mitigatie (beperken van CO2-uitstoot), zo blijkt uit een milieurapport, uitgevoerd in opdracht van de Britse minister-president Tony Blair. Hieruit blijkt namelijk dat het nemen van maatregelen nu slechts 1 % van het bruto nationaal product kost, terwijl latere aanpassingen aan een veranderd klimaat vijfmaal zoveel eist. Het is triest maar waar: de armste landen zullen het zwaarst getroffen worden. Hoewel zij de minste CO2 uitstoten zullen zij te maken krijgen met water- en voedseltekorten. De wereldleiders moeten uiteraard hun plicht doen en met gepaste maatregelen komen. Maar daar hoef jij niet op te wachten want je kunt nu alvast het nodige doen om de schade te beperken. Een beter klimaat begint bij jezelf.