laatste reactie (407)
 
plaats een reactie
 
 
Leonor

16 apr 2021 0:06

1XBET _ ____ __ ________ ______________
_ ______ ____________ ______ __
_________ __ _____.

________ ________ __ ______ ________ Curacao _ online-______.


_____, ______________ ____________ _ 2007 _., ___________ ______ __________ ___.
__________ ________.

__ _______ __ 1xbet http://kon.main.jp/other/rena/cgi/notiz_2/n.cgi?page=0&pass=&con=0545&pid=909&cat=McIntyre%2bIn%2bThe%2bMorning ______ _ _____ _______
_______ __ __________ _______.


___ _ ____ ________ _______________ ______________ ________,
_______ ______ _______ _________ ______
____________ _______.

______ ____ ___________ _ ____________
__________ __ ______ _______._______ ___________ ___________

______ ________ _____ _____ _________
___________ ______ (______).

____ ______ _______ __________ _______:


1. _____ __________ ____, ___________ _____ ____ _______ _______________ _______;
2. __ ______ ___________ _____ ___ ___________ __ _______;

3. __ ______ ________ ________, __ _______ _____ ________ _________._______ https://183zf.com/space-uid-189789.html _ ______ _______ __________ ________
_____ _____ ___________.

__________________ ______ ________ _____ _______ __ ______ _______ __ ____ ______, _________ _______ _ ______
_ _______, ____________ _____ _____ _ _._.


__ _______ __ ______ _______ __ ______
__________ _______ _______,
__ _ __ ___________ __________ _______ ________ _____.


___ _____ ____ _____ ____ _______ ___________, _______ ________ __
_____.

____, _____ ___________ _____ _______________ __________ ____________ _________ _____,
_______ ____________ ____________.____ _________ __ 1____ 1xbet __ _______

1____ _ _______ __ ______ __ _____________ __________ _________ ________.


_________ _______ (_________, _______) _
__________ __ _________ _____ ___________
___________.

_______ _____________ ___ _________ ____________ _ __________ _______ __ _____ ____.


__________, ___ __________ ______ ___, ____ ________ ____ ___
________.

________ _ ______ _____ __ ___ _ ______ ___________,
_______ ____________.

________ ?______? __________ ____________:
__________ _ ___________ _____ _________ __ __________ ____ _______.____________ ________ _________ _______, _______________
_________ __ ______ __________
________ _____.

_____ ___ ________ ________ ___ __ ______ ______, ___ _ _______.


_______ _ ____ __ ___ _________ ________ __________ __________ ___________ __ __________ _____ ___________._______ _ ________ _________
_________.

__ ______ ______________ ____ _______
________ _____ _____, _______ _________ ____ ___ ___________.


___ ________ __________ ___________, _______ _____ _______ __________________ ____________.______ __ _________ __________ _____ __ ____ _ ____ ___ __________ _______.


_____ _______ _____ ___________ ______ ___ ________ _____ __ __________ ____.____ ___________ __________ _________ _ __________
____ __________, _______ _______ __ _________ __________ _______.


______ _____ _____ __ _______, ___ _ ____,
__ _____ _________ __________ 3-__.___ _____ _____ _____ ____________ _______ http://169.59.9.108/index.php?action=profile;u=1237

__ 1____ _________ ___________ _ ________ ______.


___ _________ _ ___, ___ ________ __ _______ ________ _ ________
_______.

___ _____ _____________ ___ ____________
____, __ _ ______ ______ ______ ______ _________ __
_____ ______________.

____________ __ __________ ______ ________
_ _____ ________.

___ __ ______ _ _____ ________
_____________?

_ ________________ _______ __________ ___.


_______ ________ __________ ____________ ___-_______,
__ ____ _____ __ _______________ _______ ________.


______ _____ ___________ ___ ______ ______ _ ______ ___________ _____, ___ _____-____ ____________
________, _ ____________ _____ _________ ______.


___________ _____ _ ____________ ____________ __________ _________, ________________ ___________.______ _____ __________ ______ _
________ ______ 1xbet ____, _______ _____ __ ______ ______
___ _____ _______ _______.

__ _________, ___ _________ _________ _______________ _____ _________.


_______ __ ______ _________ __ ______ _______ 1xbet __ _______

_____ _________ __ _____ _ 1____ _______ __________ ____________,
_____, ______ _______, _____, ____ _ online _ offline _______._____ _______ _____, ___ _ ____________ _______ ___________ _____ _______, _______ ________ __ _____ _____________ ______ _________, ____.


__________ _____ ____ ______ _______ ___________ _____ _______.


__ _______ __________, _________ ____________ _______ ________
_____, ____ ____ _______ _
___________ _ _________.
Bekijk alle reacties
 
Naam *  
E-mailadres *    
Reactie *  
* verplicht veld
 
       

juni 2007

Headlines

Spotlights

Interactive

Leisure

Women's Business

More SEN

 
Tekst: Guldane Doymaz Opwarming van de aarde De zomer gaat officieel pas 21 juni in maar dit jaar beleefden we voor ons gevoel al in maart de zomer. De zon scheen wekenlang en de temperaturen bereikten zomerse hoogten. We zeggen het nog maar een keer: de aarde wordt warmer. Hoe blij zon en warmte mensen ook maakt, toch is het maar de vraag of we met de opwarming van de aarde blij moeten zijn. Want de gevolgen zijn aanhoudende droogte, uitsterving van plant- en diersoorten, ziektes, bosbranden en overstromingen. Er vinden grote veranderingen in de wereld plaats en volgens sceptici is de klimaatsverandering het grootste probleem. Opwarming van de aarde is een dreiging voor ons voortbestaan. De drie opeenvolgende klimaatrapporten van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) van de afgelopen maanden bevestigen dat nog eens. In het eerste rapport (februari 2007) staat dat de mens de oorzaak is van de veranderde klimaatomstandigheden. In april 2007 verschijnt hierop een vervolg, waarin wordt aangedrongen op beleid om de gevolgen van de klimaatverandering te lijf te gaan. Gelukkig wordt ook iets positiefs meegedeeld, namelijk dat bij een temperatuurstijging van twee graden Celsius nog geen grote gevaarlijke effecten optreden. Wel gaan door extreme weersveranderingen schadelijke gevolgen toenemen, zoals overstromingen en stormschade; wordt 20-30% van plant- en diersoorten met uitsterven bedreigd als gevolg van de opwarming van de aarde. Landen rond de Middellandse Zee zullen geteisterd worden door ernstige hittegolven en met een toename van bosbranden te maken krijgen. In Europa zullen overstromingen plaatsvinden door de stijgende zeespiegel en het smelten van de sneeuw. In het derde rapport dat begin mei gepresenteerd is, wordt gepleit voor maatregelen om uitstoot van broeikasgassen te reduceren. Volgens het rapport hebben we 50% kans om de opwarming van de aarde tot 2 graden Celsius te beperken indien we in 2050 een halvering van de uitstoot van broeikasgassen hebben gerealiseerd. De vooruitzichten voor Nederland zien er net zo somber uit als voor de rest van de wereld. Zo bestaat de kans dat een kwart van de bevolking jaarlijks met overstromingen te maken krijgt. Dit kan alleen voorkomen worden door investeringen in dijken en polders. Niets doen zal uiteindelijk meer kosten met zich meebrengen dan mitigatie (beperken van CO2-uitstoot), zo blijkt uit een milieurapport, uitgevoerd in opdracht van de Britse minister-president Tony Blair. Hieruit blijkt namelijk dat het nemen van maatregelen nu slechts 1 % van het bruto nationaal product kost, terwijl latere aanpassingen aan een veranderd klimaat vijfmaal zoveel eist. Het is triest maar waar: de armste landen zullen het zwaarst getroffen worden. Hoewel zij de minste CO2 uitstoten zullen zij te maken krijgen met water- en voedseltekorten. De wereldleiders moeten uiteraard hun plicht doen en met gepaste maatregelen komen. Maar daar hoef jij niet op te wachten want je kunt nu alvast het nodige doen om de schade te beperken. Een beter klimaat begint bij jezelf.