laatste reactie (81)
 
plaats een reactie
 
 
Anita

24 nov 2020 11:17

_____ _ ____ _____ ________ ________ ___ _____ ____ _________
https://fpclub.ru . ___ ________ ___________ ______ ___________ _______ ________
____________ __________. _____ ____________
_______ _______ ______ _________ _________ ________, _________ __ _____________ _______ _______ ________ _ _________ _____ _______ ________.
_ ______ _______ ________ _________ ___ ______ _
______. _ ______ __________ ___________ 1\3 _________ __________
__________ __ ___________. _________ __________ ______ _________, _______ __________, _________ ____________ _ _______.
_____ _________, ____ _ ____ ______
_____ __ ______ ________.
____ _ ________ _______ ___________ _____
________ ________ _ _______________ ___________.
________ _____ ___________ _______
_______ _ ______, _______ __ ________, __________ _______ ___ ________.


__ ___, _____ ________ ________
_ ___________ ________ _ _________, _____ _______ ___________.

___ _____ __ __________ _______, ___________ _______ _____________ _ __________ _ _______ ________ ________.
_____ __________ ____________ __ ______
_____ _ _______ _____, __ _______ __________.

_____ _____ __ ___________, __________ __________ ___________.

___________ ____ _____ _ _______ ___________ ________ ________,
_____ ____________ ____ ___ ____ __ ______ _______.
___ ___________ _______ ____________ _______ _ _______ ____.
__ _________ __________ __________.
________ ________ _______ _ _________ ___________, ________ _______ ______.
__________ _______ _____ ____________ ___ __________, ______
______ _ _____ ________ _ _______ ________.________ _______, ___ _________ _____ _____ ____ _ ________ ________.
___ ______ ________. ______ ______ __________ _________ _____ , _______ _ _______ ________ _____________
___ ________. ____ __ _____ ______ _____ ________ _____ ________ ___________ "___ _____".
____ __________, ___ _________ ___________
__ __________ _________ ________
______ ______ _ 40 ___ _ _____ __________ _________ _ ______ ____ ______._________ __________ ______ _ ______ _ _______
_ ________ __________
_ ______ ______________. _____ __________ _____ _____________ ______ ____ ______,
__ ________ _________ ___ _ _____.
_______ _ ______ _______ ___ ___,
___ __________ __________ ____ __ ____.
_____ ______ ______ ________ ___ _______
___________, ___ ___ ______ __ ______ __________ _____
____ ____________.

____________ ______ _______ __ ______ ________ ________
__________ _____ ______ _ __________ ___.
__________ ______ ________ ________________ _ _____
_________. __________ ______ ________
__________ ______, _________ __
______ _ ________ __ __ ___________ ________.
_____ _________ _______ _ _________ __________ _________ _ _____ ______.

_ 2018 ____ __________ _________ _________ ______ __ _____ ____
__ _________ __ _______, _ _ 2019 ____ _______ _____________ ____ ____ _____________ _________ ___________.
______ ___________, _ ____ ________ ___
______ ______________ ________ _______ _____.
_______ ____ ______ _______ __ _________,
________ _____ _ __________ _________.
_ _____ _____ ______ ___ _______ ________.
Bekijk alle reacties
 
Naam *  
E-mailadres *    
Reactie *  
* verplicht veld
 
       

juni 2007

Headlines

Spotlights

Interactive

Leisure

Women's Business

More SEN

 
Tekst: Guldane Doymaz Opwarming van de aarde De zomer gaat officieel pas 21 juni in maar dit jaar beleefden we voor ons gevoel al in maart de zomer. De zon scheen wekenlang en de temperaturen bereikten zomerse hoogten. We zeggen het nog maar een keer: de aarde wordt warmer. Hoe blij zon en warmte mensen ook maakt, toch is het maar de vraag of we met de opwarming van de aarde blij moeten zijn. Want de gevolgen zijn aanhoudende droogte, uitsterving van plant- en diersoorten, ziektes, bosbranden en overstromingen. Er vinden grote veranderingen in de wereld plaats en volgens sceptici is de klimaatsverandering het grootste probleem. Opwarming van de aarde is een dreiging voor ons voortbestaan. De drie opeenvolgende klimaatrapporten van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) van de afgelopen maanden bevestigen dat nog eens. In het eerste rapport (februari 2007) staat dat de mens de oorzaak is van de veranderde klimaatomstandigheden. In april 2007 verschijnt hierop een vervolg, waarin wordt aangedrongen op beleid om de gevolgen van de klimaatverandering te lijf te gaan. Gelukkig wordt ook iets positiefs meegedeeld, namelijk dat bij een temperatuurstijging van twee graden Celsius nog geen grote gevaarlijke effecten optreden. Wel gaan door extreme weersveranderingen schadelijke gevolgen toenemen, zoals overstromingen en stormschade; wordt 20-30% van plant- en diersoorten met uitsterven bedreigd als gevolg van de opwarming van de aarde. Landen rond de Middellandse Zee zullen geteisterd worden door ernstige hittegolven en met een toename van bosbranden te maken krijgen. In Europa zullen overstromingen plaatsvinden door de stijgende zeespiegel en het smelten van de sneeuw. In het derde rapport dat begin mei gepresenteerd is, wordt gepleit voor maatregelen om uitstoot van broeikasgassen te reduceren. Volgens het rapport hebben we 50% kans om de opwarming van de aarde tot 2 graden Celsius te beperken indien we in 2050 een halvering van de uitstoot van broeikasgassen hebben gerealiseerd. De vooruitzichten voor Nederland zien er net zo somber uit als voor de rest van de wereld. Zo bestaat de kans dat een kwart van de bevolking jaarlijks met overstromingen te maken krijgt. Dit kan alleen voorkomen worden door investeringen in dijken en polders. Niets doen zal uiteindelijk meer kosten met zich meebrengen dan mitigatie (beperken van CO2-uitstoot), zo blijkt uit een milieurapport, uitgevoerd in opdracht van de Britse minister-president Tony Blair. Hieruit blijkt namelijk dat het nemen van maatregelen nu slechts 1 % van het bruto nationaal product kost, terwijl latere aanpassingen aan een veranderd klimaat vijfmaal zoveel eist. Het is triest maar waar: de armste landen zullen het zwaarst getroffen worden. Hoewel zij de minste CO2 uitstoten zullen zij te maken krijgen met water- en voedseltekorten. De wereldleiders moeten uiteraard hun plicht doen en met gepaste maatregelen komen. Maar daar hoef jij niet op te wachten want je kunt nu alvast het nodige doen om de schade te beperken. Een beter klimaat begint bij jezelf.