laatste reactie (383)
 
plaats een reactie
 
 
Avis

26 feb 2021 0:00

______ ____________ ___________ ____ __ ___.
________ _________ ______________ ____ ___,
__________ _______, ____ ________ ____
_ _________ __ ___________ __________, _______ __________ ______ __________ _
_____ _________ _______. _________
_ ___, ___ _ ____________ ___ ___________ _____________ ___ _______ _ ____ _____ _________.
_ _________ _____ _______ ________ _______ __________ ___________, __ _______ _________
________________ ___________ _____________ ________:
_________, _______, _______________ _ _____________.

__________ __________ ______ ______.
___ ______ ___________ _______ __________ ______, _____ _______ ____
____ _ __ __ _____? ___ ______,____ _____
___________ _ __ _____, _____ _ _______?

__ ______ ______ _______, ___________ __________ _______.


__________ http://www.hbbbs.cc/home.php?mod=space&uid=82602&do=profile&from=space _________ ______ ___ ___________ ________, __ _______ _____________ _____ _________ ________.
______ _____, _ __ _______ _____ ______
__________ ________, __________ ___________ _ _________, ______ ______ ________________ _ _______ _____ ____________ ______.
_________ _______ ________ _ ____ ___________ __________________, ___ ___ ___________ _ __________ _______ _________ __ __________ __ _________.


________ ________ _ _________ _______ _____
_____ _ ______ ____ _________ _______ _____________.

_____ ____________ _ _______________ _______ ____ _____
__ ____ _____________:

____________ ________. _____ _________, _________ ______________
________ _________ __________.

_____________ ___________. ________ _____ ______ ____ _________ ______ _ _________ ______.

________________. ____ __ _
_________ ______________ _____?
________ _______ _______ _ ______________ _______?
___ ______________ _______
________ ___ _______ ___________.

_______________. _ _________ _______ _______ _________?
__ ______ __ ___ __ _____ _________?


________ _____. ___ __________ _
____________ _ _______ ___________.
____ ________ _______?

_____ ____, _______ ____ _____ _____________ _________ ________.
__________ _____ ___________ _ ____________ _______ _______.
__ _____ _________ _______ __________ ___________, _____, ____________, _____________, _______ __ _____________.

___________ ______ _______________
_ ___________ __________ _______, _____________ _______ _________.


___ _______, ___________ _________ ______ _____ .

_________ ________ ________ _________ __________ ____________ ____ ____.

___________ _________ _________ ____________ ________,
____ ______ ________ __ __________ _________ ________, _________ _______________ __ _________ ________,
_______ __ ____________ _______.

______ _____ _____ ___ _______________
_______ _______ _ __ ________
___ __ ________.

__ _____, _______ _________
__________ ________ ______ ___ _______ _________.
_________ ______________ _______ ________
__________ _______ ________ _______ __ ____________ ___ _____ ___ _______
_ ________ ______. _____ ______ ________ _____ ________ ____________ _______,
_______ ________ ____ _ _
_____ _______ _________ _____ _______ _ _____________ _______ _______.
Bekijk alle reacties
 
Naam *  
E-mailadres *    
Reactie *  
* verplicht veld
 
       

juni 2007

Headlines

Spotlights

Interactive

Leisure

Women's Business

More SEN

 
Tekst: Guldane Doymaz Opwarming van de aarde De zomer gaat officieel pas 21 juni in maar dit jaar beleefden we voor ons gevoel al in maart de zomer. De zon scheen wekenlang en de temperaturen bereikten zomerse hoogten. We zeggen het nog maar een keer: de aarde wordt warmer. Hoe blij zon en warmte mensen ook maakt, toch is het maar de vraag of we met de opwarming van de aarde blij moeten zijn. Want de gevolgen zijn aanhoudende droogte, uitsterving van plant- en diersoorten, ziektes, bosbranden en overstromingen. Er vinden grote veranderingen in de wereld plaats en volgens sceptici is de klimaatsverandering het grootste probleem. Opwarming van de aarde is een dreiging voor ons voortbestaan. De drie opeenvolgende klimaatrapporten van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) van de afgelopen maanden bevestigen dat nog eens. In het eerste rapport (februari 2007) staat dat de mens de oorzaak is van de veranderde klimaatomstandigheden. In april 2007 verschijnt hierop een vervolg, waarin wordt aangedrongen op beleid om de gevolgen van de klimaatverandering te lijf te gaan. Gelukkig wordt ook iets positiefs meegedeeld, namelijk dat bij een temperatuurstijging van twee graden Celsius nog geen grote gevaarlijke effecten optreden. Wel gaan door extreme weersveranderingen schadelijke gevolgen toenemen, zoals overstromingen en stormschade; wordt 20-30% van plant- en diersoorten met uitsterven bedreigd als gevolg van de opwarming van de aarde. Landen rond de Middellandse Zee zullen geteisterd worden door ernstige hittegolven en met een toename van bosbranden te maken krijgen. In Europa zullen overstromingen plaatsvinden door de stijgende zeespiegel en het smelten van de sneeuw. In het derde rapport dat begin mei gepresenteerd is, wordt gepleit voor maatregelen om uitstoot van broeikasgassen te reduceren. Volgens het rapport hebben we 50% kans om de opwarming van de aarde tot 2 graden Celsius te beperken indien we in 2050 een halvering van de uitstoot van broeikasgassen hebben gerealiseerd. De vooruitzichten voor Nederland zien er net zo somber uit als voor de rest van de wereld. Zo bestaat de kans dat een kwart van de bevolking jaarlijks met overstromingen te maken krijgt. Dit kan alleen voorkomen worden door investeringen in dijken en polders. Niets doen zal uiteindelijk meer kosten met zich meebrengen dan mitigatie (beperken van CO2-uitstoot), zo blijkt uit een milieurapport, uitgevoerd in opdracht van de Britse minister-president Tony Blair. Hieruit blijkt namelijk dat het nemen van maatregelen nu slechts 1 % van het bruto nationaal product kost, terwijl latere aanpassingen aan een veranderd klimaat vijfmaal zoveel eist. Het is triest maar waar: de armste landen zullen het zwaarst getroffen worden. Hoewel zij de minste CO2 uitstoten zullen zij te maken krijgen met water- en voedseltekorten. De wereldleiders moeten uiteraard hun plicht doen en met gepaste maatregelen komen. Maar daar hoef jij niet op te wachten want je kunt nu alvast het nodige doen om de schade te beperken. Een beter klimaat begint bij jezelf.