juli 2007

Headlines

Spotlights

Interactive

Leisure

Women's Business

More SEN

 
Waar spreek jij je werkgever over?


Tekst: Amanda van Schaik Tijd voor persoonlijke ontwikkeling Het zijn gouden tijden voor werknemers want het gaat goed met de Nederlandse economie. Het kost werkgevers veel moeite om geschikte werknemers aan te trekken en te behouden. De verruiming van de arbeidsplaatsen heeft positieve gevolgen voor de positie van werknemers: niet alleen worden hun keuzemogelijkheden verruimd maar ze kunnen, meer dan voorheen, eisen stellen aan de werkgevers. Nog beter nieuws komt van Lex Visser, directeur Human Resources (HR) van uitzendbureau Content. Hij verwacht namelijk dat de arbeidsmarkt de komende jaren zal blijven groeien. Werkgevers zullen genoodzaakt zijn om met aantrekkelijke voorwaarden te komen om zowel hun aanwezige werknemers vast te houden als nieuwe werknemers aan te trekken. Dit is een uitgelezen kans voor velen om na te denken over persoonlijke ontwikkeling en eventueel tot actie over te gaan. Wat wil je? Dit is de eerste stap van het Persoonlijk OntwikkelingsPlan, beter bekend als de POP. Een POP is een afspraak tussen de werkgever en de werknemer waarbij de werknemer de kans krijgt om zich verder te ontwikkelen. Primair is de werknemer zelf verantwoordelijk voor zijn eigen ontwikkelingsproces, de werkgever faciliteert deze door tijd en financiële middelen beschikbaar te stellen. De POP is een win/win situatie voor beide partijen. De werknemer krijgt de kans om zichzelf te blijven ontwikkelen en de werkgever krijgt een slimmere en meer gemotiveerde werknemer. Achterhalen wat je echt wilt is de moeilijkste stap van de POP. “Om je ambities inzichtelijk te krijgen moet je veel aan zelfanalyse doen. Dit kan een enerverend proces zijn. Je leidinggevende en een HR-medewerker kunnen hierbij helpen door het stellen van de juiste vragen”, aldus Visser. Nagaan wat je kunt is even belangrijk als wat je wilt. Als blijkt dat er een discrepantie bestaat tussen je capaciteiten en je ambitie(s), kan met behulp van POP deze weggewerkt worden. Bijvoorbeeld: je wilt een leidinggevende positie waarbij je veel zult moeten presenteren, echter dit is niet jouw sterkste kant. Een cursus ‘spreken in het openbaar’ kan dan uitkomst bieden. “Het beoordelinggesprek of het functioneringsgesprek is bij uitstek hét moment om je POP aan te kaarten. Maar uiteraard kun je ook op een ander moment een gesprek aanvragen om je POP ter sprake brengen”, zegt Lex Visser. Als je bij een organisatie werkt waar men nog nooit van POP heeft gehoord, kun je toch tijdens een gesprek met je leidinggevende je persoonlijke ontwikkeling aankaarten. Naast zelfanalyse is het van belang om doelen te stellen, zowel op de korte (1 jaar) als op de lange termijn (1 tot 5 jaar). In een stappenplan kun je aangeven hoe je deze wilt realiseren. Schroom niet om deze stap te zetten want zoals we al zeiden: een POP is niet alleen nuttig voor jou maar ook voor de organisatie. Zet nu de eerste stap naar een succesvolle toekomst.